• Vaša bezbednost je naš posao

  • Vaša bezbednost je naš posao

  • Vaša bezbednost je naš posao

Naši klijenti


Osigurajte vaš posao

Osigurajte vaš dom

Hostese

Vi se bavite Vašim biznisom - ostalo je naša briga

Fizičko obezbeđenje je definisano kao deo obezbeđenja usmerenog ka fizičkim merama zaštite da osiguraju fizičku bezbednost zaposlenih, da spreče nedozvoljen pristup objektima, ljudima, opremi, instalacijama, materijalu, robi i dokumentaciji klijenata, kao i da pruži adekvatnu zaštitu od špijunaže, sabotaže, štete i krađe.
Ubrzani razvoj tehnologije, tehničke opreme, koja se koristi za potrebe fizičkog obezbeđenja, dovodi do novih izazova vezanih za kvalitetno i pravovremeno izvršenje fizičkog-tehničkog obezbeđenja.
Eson Security d.o.o. prati i implementira najnovija rešenja i metode tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite.
U tom smislu, integrišu se ili uvode odvojeno sledeći elementi  fizičko-tehničkog obezbeđenja:

Pored fizičke zaštite radnici fizičko-tehničkog obezbeđenja su osposobljeni i spremni za vršenje usluga protivpožarne zaštite. To podrazumeva pre svega prevenciju zaštite od požara, adekvatno reagovanje u situacija pri nastanku požara, dojavu i obaveštavanje po procedurama datog objekta, upotreba odgovarajućih sredstava za gašenje požara, evakuaciju ljudstva i materijalnih dobara.

Krajnje pojednostavljeno - strategija rada ESON obezbeđenja se zasniva na upotrebi najmodernijih tehnologija i relativno malog broja dobro obučenih ljudi, osposobljenih u korisćenju mogućnosti novih tehnologija.

Svesni činjenice da su ljudi najveća vrednost kojom firma raspolaže dosta se polaže u njihovu obuku. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da su naše službenice i službenici zaposleni na pozicijama obezbeđenja fizički sposobni i psihički stabilni profesionalci, motivisani, disciplinovani i spremni da u potpunosti odgovore na zahteve posla, rečju - osobe na koje se možete osloniti.

Osim kompletnih bezbednosnih rešenja koja obuhvataju angažovanje službenika obezbeđenja i tehnoloških rešenja Eson Securuty se samostalno, ali i preko svojih podizvođača bavi i instaliranjem različitih mehanizama za nadzor i kontrolu, kao i implementacijom alarmnih i video sistema svih vrsta.
Ovakav način rada omogućava klijentima uvid u događanja na objektima po ekonomski prihvatljivim cenama, bez potrebe za angažovanjem dodatnog ljudstva.

Naša uobičajena praksa podrazumeva posetu naših stručnjaka za bezbednost, koji posle izvršene procene i analize bezbednosnih potreba klijenta, predlažu optimalno rešenje.

Pridružite se rastućem broju naših zadovoljnih klijenata - Vaša bezbednost je naš posao!
Pozivamo Vas da nas kontaktirate i zakažete sastanak u vašim, ili našim kancelarijama.

©ESON Security 2024. Sva prava zadržana.